Salgsbetingelser for forbrugere

 

1. Generelt

Salgsbetingelserne gælder for salg af varer og tjenester på Recirk.dk til forbrugere.

Sælger er: Recirk ApS

Køber er: Den person, der er angivet som køber i bestillingen, og vil i det følgende blive betegnet som du, dig osv.

Recirk.dk: Netbutikken/platformen knyttet til domænet www.recirk.dk.

På Recirk.dk kan du købe varer og tjenester direkte fra Recirk ApS. For at gennemføre et køb på Recirk.dk skal du acceptere betingelserne i denne aftale og følge dem fuldt ud.

Salgsbetingelserne, sammen med din bestilling og ordrebekræftelse, udgør en samlet aftalegrundlag for købet.

Er du under 18 år, kan du kun handle, hvis du har dit eget bankkort (debitkort) som kan bruges til formålet. Du kan ikke benytte de andre betalingsmetoder, der gælder (se fx punkt 4). Du kan også få en forælder til at handle for dig.

Vi leverer kun til fastland Danmark.

Recirk ApS vil tage betaling for varer inkl. moms.

Forbrugerkøb er blandt andet reguleret af forbrugeraftaleloven, lov om betalingstjenester, markedsføringsloven, persondataloven og købeloven.

Du kan finde disse love på https://www.retsinformation.dk/.

 

2. Bestillings- og aftaleproces

Din bestilling er bindende, når bestillingen er registreret hos os. Vi er samtidig bundet af din bestilling, hvis denne ikke afviger fra det, der er tilbudt af os i vores netbutik, vores markedsføring eller på anden måde. Du har dog ret til at trække dig fra købet i henhold til loven om fortrydelsesret, se nærmere aftalens pkt. 6.

Vi forbeholder os retten til at ændre priser og specifikationer uden varsel.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl, udsolgte varer, svigtende leverancer fra vores leverandører og åbenlyse prisfejl på produkter (typisk 0-priser eller kraftigt reduceret pris uden grundlag).

Vi forbeholder os retten til at annullere din bestilling eller dele af denne, hvis produktet er udsolgt. Ved udsolgt vare vil du få besked om dette, eventuelt sammen med information om, hvad vi kan tilbyde i stedet. Recirk ApS påtager sig ikke ansvaret for, at produkter eventuelt er udsolgt.

Recirk.dk vil sende en ordrebekræftelse, når bestillingen er foretaget. Recirk ApS skal derefter informere dig, hvis de er udsolgt for noget af det, som bestillingen omfatter. Dine kvitteringer vil blive leveret til dig ved at blive uploadet på "Min Side/Ordreoversigt" på den forventede leveringsdato, uanset hvilken betalingsmetode der er valgt.

 

3. Priser

Alle priser er inklusive moms. Den samlede pris for købet vil fremgå før afslutning af en bestilling og inkludere alle omkostninger forbundet med købet, såsom udgifter til porto, fragt, emballage m.m.

Ved køb af varer fra Recirk.dk ved leverancer til steder, hvor der ikke skal betales moms, vil priserne stadig være inklusive moms, som evt. skal refunderes efterfølgende.

Priserne ændrer sig konstant, og vi tager forbehold for prisændringer op til gennemførelsen af hvert enkelt køb, som følge af ændrede priser fra vores partnere, leverandører eller valutaændringer.

Vi tager også forbehold for, at skrive- eller trykfejl af væsentlig størrelse i netbutikken, markedsføring eller lignende kan medføre, at Recirk ApS ensidigt kan slette, afvise eller tilbagekalde ordrer. Sådanne fejl skal dog rettes inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget.

 

4. Betaling

Købsbeløbet kan efter dit eget valg ved checkout betales gennem bank- eller kreditkort, med faktura eller ved købsfinansiering.

Ved brug af kort vil købsbeløbet blive reserveret på kortet ved bestilling. Det vil sige ved fuldførelse af checkout. Kortet bliver belastet samme dag som forsendelsen bliver foretaget. Uafhentede og ikke-betalte pakker vil blive pålagt et gebyr på kr 250 + fragt tur/retur af den gældende ordre, for at dække vores udgifter.

Ved manglende betaling vil kravet, efter forudgående varsel, blive sendt til inkasso.

 

5. Levering

Alle generelle leveringstider, der er angivet på Recirk.dk, skal betragtes som vejledende. Når leveringstid er angivet i antal dage, menes hverdage, og transportørens tid kommer altid oveni. Recirk.dk forbeholder sig retten til at ændre angivet generel leveringstid uden nærmere varsel.

Hvis der er forekommet skrive- eller trykfejl af væsentlig størrelse fra Recirk ApS, i annoncer o.l. og/eller i generelle præsentationer i netbutikken, der er større end 15% af normal udsalgspris, kan Recirk.dk ensidigt slette eller afvise ordrer. Sådanne fejl skal dog rettes inden for rimelig tid efter, at fejlen er opdaget.

Hvis leveringen af produkterne bliver forsinket, vil Recirk ApS give dig information så snart vi har kendskab til det, sammen med information om og eventuelt hvornår levering kan ske, eller om produktet(er) er udsolgt.

Levering af produkterne sker på den måde, på det sted og på eller inden det tidspunkt, der er aftalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Recirk ApS har ansvaret for produkterne indtil de overtages af dig, det vil sige, når du har fået produkterne i din besiddelse.

Eventuelle prisændringer, der sker efter bestillingstidspunktet, får ikke tilbagevirkende kraft.

 

6. Fortrydelsesret

Hvis du fortryder et køb hos os, er det fortrydelsesretsloven, der gælder. Vi ønsker, at håndteringen skal være så enkel som mulig for begge parter. Ved fortrudt køb har sælger og køber nogle forpligtelser, der skal følges inden for fortrydelsesretslovens bestemmelser. Vi sender information til alle vores privatkunder, via e-mail, omkring fortrydelsesretsloven og fortrydelsesretsskema ved hvert køb, der foretages hos os.

Hvis du fortryder et køb, er det vigtigt at bemærke, at kunden selv skal dække fragtomkostningerne ved retur. Recirk kan bistå med at organisere fragten, men omkostningen vil blive pålagt kunden. Alternativt kan kunden returnere produktet personligt til vores adresse: [Indsæt den korrekte adresse her].

Vi anbefaler at tage godt vare på den originale emballage, hvis man ønsker at returnere varen.

Ved fortrydelsesret se link: Fortrydelsesret

 

7. Reklamationsret

Som kunde har du 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

For at reklamere over en vare, skal du kontakte os på [Indsæt den korrekte e-mail eller telefonnummer her]. Når du returnerer varen, bedes du angive, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

 

8. Persondata

Vi behandler dine persondata fortroligt. Læs mere i vores persondatapolitik, som du finder

link til her: Persondata

 

9. Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte [Indsæt den korrekte e-mail eller telefonnummer her]. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

10. Betaling med kort

Vi forpligter os til ikke at opbevare kortnummeret ud over det, der er nødvendigt for at sikre en effektiv håndtering af eventuelle problemer med belastning, ophævelse af reservation og kreditering.

For at gøre det nemmere for dig at handle hos os næste gang, kan du ved betaling i kassen vælge at gemme dine kortoplysninger sikkert hos os. Det er vigtigt, at du logger ud af din kundekonto, når du har afsluttet dit køb. Du er selv ansvarlig for ikke at dele brugernavn og adgangskode med andre. For at gennemføre betalingen videregiver vi dine oplysninger til vores betalingsleverandør Digital River World Payments. De opbevarer oplysningerne på en sikker og forsvarlig måde og er PSI Level 1-certificeret.

 

11. Nyhedsbreve og kommunikation

Vi tilbyder nyhedsbreve via sms og e-mail med forskellige typer information og tilbud. Det er frivilligt at modtage disse, og man skal eksplicit tilmelde sig i forbindelse med kampagner, registrering eller på "Min side". Det er også nemt at afmelde sig nyhedsbrevet fra kontoen ("Min side") eller ved at klikke på et link i bunden af nyhedsbrevet.

Hvis dit køb bliver afbrudt, sender vi dig e-mails med en påmindelse om de produkter, du lagde i din indkøbskurv. Dette gør vi som en ekstra kundeservice for at gøre købsoplevelsen hos os så smidig og enkel som muligt.

Priser og tilgængelighed på produkterne i e-mailen er baseret på det tidspunkt, hvor du lagde dem i indkøbskurven. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne under forskellige kampagner med udløbsdato. Produkterne kan også blive udsolgt.

Vi sender også bestillings- og forsendelsesdokumenter, spørgeskemaer og opfølgnings e-mails relateret til gennemførte køb hos os.

 

12. Persondatapolitik

Læs venligst vores persondatapolitik, som du finder i et link i bunden af vores sider.

Se link: Persondata

 

13. Salgspant

Recirk ApS har, medmindre andet er aftalt, salgspant i de leverede produkter som sikkerhed for købesummen, inklusiv renter og omkostninger, indtil disse er betalt i sin helhed, jf. pantelovens § 3-14 flg.

 

14. Kundens forpligtelser

Den person, der er registreret som kunde hos Recirk.dk, er ansvarlig for betaling af de ydelser Recirk.dk eller Recirk.dk's samarbejdspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres brug af kundens adgang, herunder uvedkommende brug, såfremt det ikke kan påvises, at uvedkommende brug er muliggjort gennem uagtsomhed fra Recirk.dk's side.

 

15. Ekstraordinære forhold

Sælger er kun ansvarlig for værditab for varen, hvis det er påvist fejl eller mangler. Dette gælder dog ikke, hvis vi godtgør, at manglen skyldes forhold uden for vores kontrol, og som vi ikke med rimelighed kunne forventes at undgå eller overvinde følgerne af.

Recirk ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler, medmindre tabet er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt fra sælgers side.

Ved forbrugerkøb kan vilkårene ikke være dårligere end vilkårene i loven, jf. Lov om forbrugerkøb. Se egen link til denne på vores hjemmeside.

 

16. Ændring i vilkårene

Vi forbeholder os retten til at ændre nærværende vilkår, herunder som følge af ændringer i lovgivningen.

 

17. Force majeure

Er vi forhindret i at levere eller foretage pligtig omlevering, eller bliver en sådan leveringspligt urimelig tyngende som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, når parterne ikke kan råde over den, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, indskrænkning i tilførslen af drivmidler, samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører eller producenter som følge af sådanne omstændigheder, der er omtalt i dette punkt, er sælger fritaget for alt andet ansvar end i reklamationstilfælde og kreditere den til den mangelfulde vares tilhørende købesum.

 

18. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning af betingelserne og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Recirk.dk følger

 

Senest opdateret: 13.09.2023